' Con lăn treo cáp trong hệ cấp điện ray C cáp dẹt cho pa lăng, cầu trục

Con lăn treo cáp

– Con lăn treo cáp trên ray C hay trolley treo cáp ray C treo cáp động lực, cáp điều khiển của pa lăng, cầu trục, cổng trục để treo và kéo cáp theo dọc chiều dài di chuyển của palăng.
Bình luận