' Tay bấm điều khiển cầu trục KG H06 Loại dùng dây theo cầu trục

Tay bấm điều khiển KG

– Tay bấm điều khiển cầu trục – loại liêt kết với pa lăng, cầu trục bằng dây điều khiển, là loại tay bấm gồm có 6 nút điều khiển 1 cấp tốc độ hoặc 2 cấp tốc độ, và 1 nút dừng khẩn cấp (Emergency). Có công dụng điều khiển các chuyển động của pa lăng, cầu trục.

– Đối xới pa lăng, cầu trục cổng trục có 1 cấp tốc độ điều khiển thì Có thể kết hợp tay bấm KG H06 bằng loại dây điều khiển cáp tròn lõi thép Shentai Đài Loan 8×1.25 mm2, 10×1.25 mm2, 14×1.5 mm2,….

– Còn đối với pa lăng, cầu trục, cổng trục 2 tốc độ thì dùng loại 10×1.25 mm2, 14×1.5 mm2, 16×1.5 mm2…

– Mã hiệu: KGauto – H06
– Xuất xứ: Hàn Quốc
– Hình ảnh sản phẩm:Xem thêm: Tay bấm điều khiển từ xa

Bình luận