Cổng trục dầm đơn

Cổng trục dầm đơn là thiết bị nâng hạ dạng cổng chỉ có một dầm chính duy nhất, tùy theo khẩu độ, tải trọng và chiều cao nâng của cổng trục mà kết cấu chân, dầm chính có dạng khác nhau. + Những cổng trục tải trọng (<= 3 tấn), khẩu độ (<= 5 mét), […]

Xem tiếp