' Ray C cầu trục, pa lăng, cổng trục giá tốt, chất lượng cao, uy tín.

Ray C Máng C

– Ray C (hay Máng C ) là một chi tiết được sử dụng trong hệ thống cấp điện ngang cho pa lăng, cầu trục, cổng trục, để dẫn hướng cho con chạy treo cáp (trolley treo cáp) cấp điện và cáp điều khiển cho pa lăng, cầu trục, cổng trục hay monorail.
– Chiều dài tiêu chuẩn mỗi thanh ray C: L = 3 mét/thanh
– Ray C cầu trục  cho pa lăng, cầu trục, cổng trục được treo bởi các tay đỡ  dài khoảng 0,5 m, với khoảng cách 1,5 -2 m 1 tay đỡ để đảm bảo độ cứng treo và dẫn hướng của thanh.
– Xuất xứ: Đài Loan

– Với tiêu chuẩn dài 3 mét/thanh, để nối giữa các ray C với nhau người ta sẽ dùng cái nối để kéo dài trên hết chiều dài chạy của pa-lăng (ví dụ: Khẩu độ cầu trục Lk), monorail (dọc chiều dài chạy pa-lăng), với chiều dài chạy (khẩu độ cầu trục) của pa-lăng không chia hết cho 3 (chiều dài tiêu chuẩn của thanh) thì người ta sẽ cắt ngắn thêm thanh ray C để nối sao cho dài bằng chiều dài chạy của pa-lăng.
– Công thức tính số thanh ray C:
a = L/3 = X,y
L: chiều dài chạy pa-lăng, thông thường là khẩu độ cầu trục, cổng trục (Lk),
X là số nguyên,
y là số thập phân sau dấu , (phẩy)
Với chiều dài chạy L không chia hết cho 3, ta sẽ được kết quả là 1 số thập phân
Ví dụ: Chiều dài chạy L = 22 mét (khẩu độ cầu trục Lk = 22 mét)
thì số thanh ray C là: a = 22/3 = 7,33 thanh.Ray C cầu trục
Vậy chúng ta sẽ lấy 7 thanh ray C dài 3 mét, và 1 mét thanh cắt ra (22 – 3×7 = 1 mét)
Tổng cộng có 8 thanh ray C: 7 đoạn 3 mét và 1 đoạn 1 mét

 

Bình luận