' PALANG HITACHI 2 TỐC ĐỘ NÂNG HẠ CHẤT LƯỢNG CAO, UY TÍN

Pa lăng hai tốc độ

Palang Hitachi 2 tốc độ nâng hạ dầm đơn, dầm đôi.
Xuất xứ: Hitachi – Nhật Bản
Tải trọng nâng: Từ 0,5 – 30 tấn
Bội suất cáp (số nhánh cáp treo móc): 2/1 và 4/1
Tốc độ nâng hạ: 2 tốc độ
Chiều cao nâng: Từ 0 – 50 mét
(Thông số kỹ thuật cụ thể xem trên Catalog Tại đây )
1 – Pa lăng Hitachi 2 tốc độ Tiêu chuẩn:

1.1 Loại có tải trọng nâng từ 500 kg – 3 tấn: PALANG HITACHI 2 TỐC ĐỘ

Rated Load (ton) 1/2 1 2 3
Model 1/2MC-T65
1/2HMC-T65
1MC-T65
1HMC-T65
2MC-T75
2HMC-T75
3MC-T65
3HMC-T65
Hoist Model 1/2MC6
1/2HMC6
1MC6
1HMC6
2MC7
2HMC7
3MC6
3HMC6
Trolley Model 1/2T5 1T5 2T5 3T5
Lift(m) 6,12
Hoisting Speed (m/min)
Standard speed
/Creep speed
50Hz 11/1.1 11/1.1 8.4/0.84 7.5/0.75
60Hz 13/1.3 13/1.3 10/1.0 9.0/0.9
Motor kW
Standard speed /Creep speed
50Hz 1.0/01 1.9/0.19 2.9/0.29 4.2/0.42
60Hz 1.2/0.12 2.3/0.23 3.5/0.35 5.0/0.5
No. of Poles
Standard speed/Creep speed
4/4
Traversing Speed (m/min) 50Hz 21
60Hz 25
Motor kW 50Hz 0.3 0.45
60Hz 0.36 0.55
No. of Poles 4
Wire Rope No. of Falls 2
Composition 6×W(19)-B 6×Fi(29)-B
Diameter (mm) φ6.3 φ8 φ11.2 φ14

1.2 Loại có tải trọng nâng từ 5 tấn – 20 tấn: PALANG HITACHI 2 TỐC ĐỘ

Rated Load (ton) 5 7.5 10 15 20
Model 5MC-T55
5HMC-T55
7.5MC-T55
7.5HMC-T55
10MC-T55
10HMC-T55
15MC-T55
15HMC-T55
20MC-T55
Hoist Model 5MC5
5HMC5
7.5MC5
7.5HMC5
10MC5
10HMC5
15MC5
15HMC5
20MC5
Trolley Model 5T5 4FT5×2 5FT5×2 10T5×2 10T5×2
Lift(m) 8,12 12
Hoisting Speed (m/min)
Standard speed/Creep speed
50Hz 6.7/0.67 6.0/0.6 5.0/0.5 5.0/0.5 4.2/0.42
60Hz 8.0/0.8 7.2/0.72 6.0/0.6 6.0/0.6 5.0/0.5
Motor kW
Standard speed /Creep speed
50Hz 5.9/0.59 7.9/1.0 8.8/1.0 6.7/1.0
×2
7.5/1.0
×2
60Hz 7.0/0.7 9.5/1.2 10.5/1.2 8.0/1.2
×2
9.0/1.2
×2
No. of Poles
Standard speed/Creep speed
4/4
Traversing Speed (m/min) 50Hz 21 14
60Hz 25 17
Motor kW 50Hz 0.63 0.47×2 0.7×2
60Hz 0.75 0.56×2 0.84×2
No. of Poles 4 6 4
Wire Rope No. of Falls 4
Composition 6×Fi(29)-B 6×Fi(29)IWRC-B
Diameter (mm) φ12.5 φ14 φ16 φ20 φ22.4

2 – Palang Hitachi 2 tốc độ loại Low Headroom:

Rated Load (ton) 1/2 1 2 3 5
Model 1/2LC-T55 1LC-T55
1HLC-T55
2LC-T55
2HLC-T55
3LC-T55
3HLC-T55
5LC-T55
Hoist Model 1/2LC5 1LC5
1HLC5
2LC5
2HLC5
3LC5
3HLC5
5LC5
Trolley Model 1/2T5 1T5 2T5 3T5
3HLT5
5T5
Lift(m) 6 6,12 6
Hoisting Speed (m/min)
Standard speed/Creep speed
50Hz 11/1.1 11/1.1 8.4/0.84 7.5/0.75 6.7/0.67
60Hz 13/0.13 13/0.13 10/1.0 9.0/0.9 8.0/0.8
Motor kW
Standard speed /Creep speed
50Hz 1.0/0.1 1.9/0.19 2.9/0.29 4.2/0.42 5.9/0.59
60Hz 1.2/0.12 2.3/0.23 3.5/0.35 5.0/0.5 7.0/0.7
No. of Poles
Standard speed/Creep speed
4/4
Traversing Speed (m/min) 50Hz 21
60Hz 25
Motor kW 50Hz 0.3 0.45 0.63
60Hz 0.36 0.55 0.75
No. of Poles 4
Wire Rope No. of Falls 4
Composition 6×W(19)-B 6×Fi(29)-B
Diameter (mm) φ4 φ6.3 φ8 φ10 φ12.5

3 – Pa lăng Hitachi 2 tốc độ – Dầm đôi

3.1 – Tải trọng từ 2 tấn – 5 tấn: PALANG HITACHI 2 TỐC ĐỘ

Rated Load (ton) 2 3 5
Model 2HDC-T55 3DC-T55
3HDC-T55
5DC-T55
5HDC-T55
Hoist Model 2HDC5 3DC5
3HDC5
5DC5
5HDC5
Trolley Model 2DT5 3DT5 5DT5
Lift(m) 12 6,12 8,12
Hoisting Speed (m/min)
Standard speed/Creep speed
50Hz 8.4/0.84 7.5/0.75 6.7/0.67
60Hz 10/1.0 9.0/0.9 8.0/0.8
Motor kW
Standard speed /Creep speed
50Hz 2.9/0.29 4.2/0.42 5.9/0.59
60Hz 3.5/0.35 5.0/0.5 7.0/0.7
No. of Poles
Standard speed/Creep speed
4/4
Traversing Speed (m/min) 50Hz 21
60Hz 25
Motor kW 50Hz 0.3 0.45
60Hz 0.36 0.55
No. of Poles 4
Wire Rope No. of Falls 4
Composition 6×Fi(29)-B
Diameter (mm) φ8 φ10 φ12.5

3.2 –  Tải trọng từ 7,5 tấn – 30 tấn: PALANG HITACHI 2 TỐC ĐỘ

Rated Load (ton) 7.5 10 15 20 30
Model 7.5DC-T55
7.5HDC-T55
10DC-T55
10HDC-T55
15DC-T55
15HDC-T55
20HDC-T55 30HDC-T55
Hoist Model 7.5DC5
7.5HDC5
10DC5
10HDC5
15DC5
15HDC5
20HDC5 30HDC5
Trolley Model 7.5DT5 10DT5 15DT5 20DT5 30DT5
Lift(m) 8,12 12
Hoisting Speed (m/min)
Standard speed/Creep speed
50Hz 6.0/0.6 5.0/0.5 5.0/0.5 4.2/0.42 2.8/0.28
60Hz 7.2/0.72 6.0/0.6 6.0/0.6 5.0/0.5 3.3/0.33
Motor kW
Standard speed /Creep speed
50Hz 7.9/1.0 8.8/1.0 6.7/1.0×2 7.5/1.0×2 7.5/0.75×2
60Hz 9.5/1.2 10.5/1.2 8.0/1.2×2 9.0/1.2×2 9.0/0.90×2
No. of Poles
Standard speed/Creep speed
4/4
Traversing Speed (m/min) 50Hz 14
60Hz 17
Motor kW 50Hz 0.45×2 0.7×2
60Hz 0.55×2 0.84×2
No. of Poles 4
Wire Rope No. of Falls 4 8
Composition 6×Fi(29)-B 6×Fi(29)IWRC-B 6×Fi(29)-B
Diameter (mm) φ14 φ16 φ20 φ22.4 φ20

 

Bình luận